Aşağı Tip Dik Rampalar

Yükleme platformunuzun içerisine Menteşe yada Teleskobik Dilli rampa konulamaması ve Yukarı tip Diktip Rampa da konulamaması durumunda beton platformun ,yerden 120 cm den yüksek olması durumunda , alternatif rampa modelimizdir.

Aşağı Tip Dik Rampalar

Yükleme platformunuzun içerisine Menteşe yada Teleskobik Dilli rampa konulamaması ve Yukarı tip Diktip Rampa da konulamaması durumunda beton platformun ,yerden 120 cm den yüksek  olması durumunda , alternatif rampa modelimizdir.
 
Bu tip rampalarımız normal konumda aşağı durumda iken Hidrolik sistem ile yukarı doğru kaldırılarak üst beton zeminden de +30 cm e kadar da yükleme imkanı sağlamaktadır.
Opsiyonel olarak bu tip rampalarımızda teleskobik dilli imal edilebilmektedir.